Rüzgar Enerjisi

 • Rüzgar enerjisi yüzlerce yıldır kullanılmaktadır Rüzgar değirmenleri suyun pompalanmasında ve buğdayın öğütülmesinde uzun yıllardır kullanılmaktadır.

  Günümüzde, rüzgar değirmenleri yerlerini rüzgar türbinlerine bırakmıştır. Rüzgar türbinleri rüzgar enerjisi ile elektrik üretirler.

  Alt Başlıklar:

  Rüzgar Türbinin Bileşenleri

  Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

  Türkiye’deki Rüzgar Santralleri

  Türkiye'de Rüzgar Enerjisine Destek

  Rüzgar Türbini Pazarı

  Türkiye'deki Kurulu Gücün Yakıt Türleri ve Kuruluşlara Göre Dağılımı

  Türkiye Elektrik Pazarı

  Türkiye Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşılanmasında Rüzgar Enerjisinin Yeri - I. bölüm

  Türkiye Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşılanmasında Rüzgar Enerjisinin Yeri - II. bölüm

  Rüzgar Türbinleri:

  Rüzgar türbinleri, rüzgar değirmenleri gibi bir kulenin tepesine monte edilirler. Böylece en fazla miktarda rüzgar enerjisi yakalayabilirler. Ortalama olarak 30 metre yüksekliğe yerleştirilen rüzgar türbinleri böylece daha hızlı ve az çalkantılı rüzgar akımlarını kullanırlar. Rüzgar türbinleri, rüzgarı pervane şeklindeki uzun bıçaklar yardımı ile toplarlar. Genellikle iki veya üç pevane rotor oluşturmak için dingile monte edilir.

  Rüzgar türbininin pervaneleri uçak kanadı gibi çalışır. Rüzgar estiği zaman pervanenin alt kısmında düşük basınçlı bir hava bölgesi oluşur. Bu hava bölgesi daha sonra pervaneyi kendine doğru çekerek rotorun dönmesini sağlar. Bu olaya kaldırma denir. Kaldırmanın gücü rüzgarın pervanenin ön yüzüne uyguladığı ve çekme denilen güçten çok daha fazladır. Kaldırma ve çekme olayları ile rüzgar türbininin dönmesi ve bir jeneratör yardımı ile elektrik üretmesi sağlanır.

  Rüzgar türbinleri tek başlarına elektrik üretmek için kullanılabildikleri gibi şebekeye bağlı olarak veya fotovoltaik sistemlerle birlikte de kullanılabilirler. Şebekeye bağlı rüzgar türbin sistemleri için genellikle yüksek miktarda rüzgar türbini birbirlerine yakın olarak kurularak bir rüzgar tarlası oluşturulur. Günümüzde birçok elektrik sağlayıcı firmanın rüzgar tarlası vardır.

  Tek başına kullanılan rüzgar türbinleri genellikle suyun pompalanması için gerekli elektriği üretmek için veya haberleşme sistemlerini çalıştırmak için kullanılırlar. Fakat rüzgarlı bölgelerde çiftçiler veya köylüler elektrik masraflarını azaltmak için de rüzgar türbinlerini kullanabilir.

  Küçük rüzgar enerjisi sistemlerinden elektrik dağıtım şebekelerinin çalışmasını iyiliştirmek için de yararlanılabilir.

   

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ