Türkiye'den Rüzgar Enerjisine Tam Destek

 • Türkiye günümüzde birçok yenilenebilir enerji projesi yürütmektedir. Orta Doğu'daki petrol ile yarışabilmek için son yıllarda Türkiye rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına destek vermeye başlamıştır.

  Rüzgar enerjisinin temiz bir alternatif enerji kaynağı olması ve fosil yakıtlar gibi atmosferi kirletmemesi, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlerin hızla gelişmesini sağlamıştır.

  Türkiye'deki Rüzgar Enerjisi Üzerine adlı makaleden alınmış yukarıdaki cümle, Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve gelişimi hakkındaki birçok pozitif noktadan biridir.  Bu gelişime en büyük katkı 2007 yılında kabul edilen enerji verimliliği yasası olmuştur. Bu yasa ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek elektrik 10 yıllığına devlet garantisi altına alınmıştır. Bu yasanın geçmesi ile birlikte Türkiye'nin rüzgar potansiyeli 131.35MW seviyesine sıçramıştır. 

  Hala fosil yakıtları enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamak için dışarıdan satın alan Türkiye için, yenilenebilir enerji projelerinin başarısı sadece hükümet desteklerine dayanmamaktadır. Bu bağlamda dışarıdan gelecek yardımlar da hayati önem taşımaktadır. Dışarıdan gelen finansal yardımlara verilecek en önemli örnek Dünya Bankasıdır.
  Dünya Bankasının, biokütle, jeotermal, rüzgar ve hidro gücü geliştirmede toplam 600 milyon dolar değerinde yatırım yapacağını açıklamasının üzerine Türkiye Mayıs 2009’ da bankadan destek almaya başladı. Bu para parçalar halinde ülkedeki bankalar üzerinden yenilenebilir enerji sektörüne hız vermek amacıyla girişimcilere uzun vadeli kredi olarak dağıtıldı. Şu anda ülkemizde rüzgar enerji yatırımları ağırlıkta olmasına rağmen paranın tamamı bu alana kanalize edilmemesi için bütün yenilenebilir enerji çeşitlerine destek verecek şekilde bölündü.  

  Rüzgar enerjisinin halen en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülmektedir. İşte bu yüzden rüzgar türbinlerinin kurulmlası için gerekli özel ekipmanların nerdeyse bir 747 yolcu uçağı boyutunda olmasına ve kurulum işleminin zahmetli olmasına rağmen, Türkiye’de daha fazla rüzgar enerjisi projesi gerçekleştirilecek gibi gözüküyor. 


  Buna karşılık Türkiye daha yenilikçi rüzgar türbinleri kurulumuna da gidebilir. Israil merkezli Coriolis Wind firmasının ürettiği dikey rüzgar türbinleri çok daha yavaş dönüş hızlarında coriolis kuvveti gibi doğal güçlerden yardım alarak elektrik enerjisi üretmektedirler.


  Hangi rüzgar türbini kullanılırsa kullanılsın, gelecekte rüzgar enerjisinin Türkiye’de daha çok kullanılacağı bir gerçektir. Türkiye’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve AB’ye giriş sürecinde olumlu izlenimler uyandırmak açısından temiz enerji kaynaklarının önemi büyüktür.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ