Hidrojen Enerji

  • Hidrojen en basit elementtir. Bir hidrojen atomunda sadece bir proton ve bir elektron bulunur. Hidrojen aynı zamanda evrende en yaygın olarak bulunan elementtir.Basitliğine ve fazlalığına karşın hidrojen dünyada gaz halinde bulunmaz. Herzaman başka elementlerle birleşik halde bulunur. İki hidrojen ve bir oksijen atmonundan oluşan su molekülü buna bir örnektir.

    Hidrojen aynı zamanda birçok organik bileşikte de bulunur. Bunların önemlisi günümüzde kullandığımız benzin, doğal gaz, metanol ve propan gibi yakıtları oluşturan hidrokarbonlardır. Hidrojen hidrokarbonlardan ısı yolu ile ayrıştırılabilir.

     

Bu işleme ıslah etme işlemi denir. Şu anda hidrojen ıslah etme işlemleri için çoğunlukla doğal gaz kullanılmaktadır. Bunun dışında, elektroliz adı verilen bir başka yöntem ile de suyu hidrojen ve oksijen atomlarına elektrik akımı ile ayrıştırmak mümkündür. Son olarak güneş ışığını enerji kaynağı olarak kullanan çeşitli bakteri ve alg çeşitleri bazı durumlarda hidrojen açığa çıkartabilir.

Hidrojen enerjisi yüksek enerjili olmasına karşılık, yakıt olarak saf hidrojen kullanan bir motor hiçbir kirlilik üretmez.Sıvı hidrojen, 1970'leden beri uzay mekiklerinde yakıt ve elektronik sistemleri çalıştırmak için kullanılmaktadır. Enerji üretiminden sonra açığa çıkan artık madde olan sudan ise mekikteki astronotların su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Hidrojen yakıt hücresi, hidrojen ve oksijeni elektrik, ısı ve su üretmek için kullanır. Bu tarz yakıt hücreleri genellikle piller ile karşılaştırılırlar. Bunun nedeni her ikisinin de kimyasal bir tepkime sonucunda elektrik üretmesidir. Buna ek olarak yakıt hücreleri, yakıt yani hidrojen sağlandığı sürece elektrik üretebilirler.

Yakıt hücreleri binaların ısıtılması ve elektrik ihtiyacının karşılanması veya elektrik motorlu taşım araçları konusunda gelecek vaad eden bir teknolojidir. Saf hidrojenle daha iyi çalışan bu hücreler, bazı durumlarda doğrudan metanol ile bile şarj edilebilir.

Gelecekte hidrojen de önemli bir elektrik taşıyıcısı olarak yerini alacaktır. Enerji taşıyıcısı tüketicilere kullanılablir elektrik enerjisi götüren yöntemlere verilen bir isimdir. Güneş ve rüzgar gibi her zaman enerji üretemeyen ve kısıtlamaları olan kaynaklara kıyasla daha avantajlı olan hidrojen, elektrik gibi ihtiyaç duyulan bölgelere de taşınabilir.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ