HakkImIzda

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SGF ENERJİ

Yaşadığımız çağda, fosil kaynaklı enerjilerin ve nükleer enerjinin, gerek çevreye bıraktığı zararlar, gerek kaynakların sınırlı olması ve ekonomik boyutlarda giderek artan maliyetleri, insanları alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmiştir.

Alternatif enerji arayışı içerisinde en tabii ve en önemli kısmı oluşturan ‘’Güneş Enerjisi’’ gelecek nesillere aktarılabilecek en önemli mirastır.

Temeli 1973 yılına dayanan ve 150 m2 ’lik bir atelyede madeni eşya imalatıyla başlayan imalat serüvenimiz, 1978 yılında firmamız kurucu ortaklarından İsmail Dağ’ın öncülüğünde güneş kollektörü ve sistemleri imalatıyla devam etmiştir.

Çeşitli firma isimleri altında ve ortaklıklarla o günden bu güne gelinmiştir.

Bu süreçte, güneş enerjisi kollektör ve sistemlerinin geliştirilmesinde, imalatında, projelendirilmesinde ve uygulamasında hep kalitenin ve güvenilirliğin öncüsü olduk.

Günümüzde ise, 2700 m² kapalı 1600 m² açık alanda güneş enerjisi sistemleri imalatı yapmaktayız.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerine özel bir önem veren firmamız; ürün ve hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve yenilikçiliği öncellemektedir.

Bilgi birikimini bayileriyle paylaşmayı şiar edinen firmamız, son kullanıcının en verimli şekilde güneş enerjisini kullanabilmesi için analiz, proje ve uygulama konularındaki tecrübesini bayilerine aktarmaktadır.

Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyelinin büyüklüğü, güneşten sıcak su elde etme sistemleri imalatında büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır.

Güneşten sıcak su elde etme sistemlerinde ise, ağırlıklı olarak flat yani düz kollektörler kullanılmaktadır.

Türkiye’de 2001 yılına kadar 8 milyon m² flat kollektör kullanılmış olup, bu miktar gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye’de yıllık ortalama 1 milyon m² flat kollektör üretilmektedir.

2010 yılında öngörülen flat kollektör kullanımı, 15 milyon m²’dir. Bu rakam ise Türkiye’nin flat güneş kollektörleri kullanımındaki kapasitesinin büyüklüğünü göstermektedir.

Flat kollektörler, Türkiye’de ilk olarak, 70’li yıllarda, ege bölgesindeki turistik otellerde ve yazlıklarda kullanılmaya başlamıştır.

İtalya ve Yunanistan’dan yapılan teknolojik transferle, Konya, İzmir, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay illerinde imalatı başlamış ve daha sonraki yıllarda kollektör imalatı hızla yayılmıştır.

Türk halkı, ekonomik krizlere rağmen 70’li ve 80’li yıllarda, güneş kollektörü sistemlerini yaygın olarak kullanmaya başlamıştır.

Bazı kaynaklara göre, dünyada toplam güneş enerjisi kullanımı, 30-50 milyon m² iken, sadece Türkiye’de bu rakam 2001 yılı itibariyle 8 milyon m²’dir. Bu rakamda tüm dünyada montajı yapılmış kollektörlerin %15-20’sini oluşturmaktadır.

Türkiye, flat kollektör kullanımında en önemli ve en büyük ülke konumundadır. Ortalama 2-3 milyon bağımsız sistem mevcuttur. Flat kollektör üretiminde de önemli bir ülke olan Türkiye’de, üretilen kollektörler başta Avustralya, Amerika, Almanya, olmak üzere Afrika, Avrupa ve Okyanusya ülkelerine ihraç edilmektedir.

Türkiye’de, şu anda 15-20 adet büyük, sayısızda küçük ölçekli imalatçı bulunmaktadır.

2001 yılı rakamlarına göre, 1000 kişiye düşen ortalama düz kollektör alanı 95 m² iken, üretilen enerji miktarı 4 milyon MWh’dir.

Termal solar sistemler, düşük dereceli ve yüksek dereceli uygulamalar olarak iki gruptur. Domestik ve endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

Flat kollektör imalat ve montajında ortalama 20.000. kişi çalışmaktadır.

Türkiye’de kullanılan, flat kollektörlerin teknik özellikleri ve kullanılan malzemeler şu şekilde sınıflandırılabilir. Flat kollektörler başlıca; panel, kasa, üst cam örtü, izolasyon ve alt plakadan oluşmaktadır.

 1. ~ Alüminyum Kasa; Pres, elektrostatik toz boyalı ve eloksal kaplamalı olarak kullanılmaktadır.


~ Alt Plaka; Alüminyum ve Galvaniz saçtır. Kalınlığı 0,30-0,50 mm arasındadır. Gofraj ve baklava desenleri kullanılmaktadır. Panel; Bakır ve Alüminyumdan imal edilmektedir. Bakır panel imalatında, bakır boru-bakır levha birleştirmesi ultrasonik dikiş ve lehimleme yoluyla yapılmaktadır.

 1. İzolasyon; Camyünü, poliüretan, taşyünü ve klima levhası kullanılmaktadır. İzolasyonda ateşe dayanıklılık aranır.


~ Üst Cam Örtü; Düz cam, mukavemeti beş kat artırılmış temperli cam, normal cam’a göre geçirgenliği; kızılötesi bölgede %20, görünür bölgede %10 daha fazla olan ve % 91 geçirgenliğe sahip olan düşük demirli cam kullanılmaktadır. Kullanılan camlar düz, mandalin ve prizmatik desenlerde üretilmektedir.

Trakya Cam ürettiği kollektör camlarına kendi bünyesinde hail-test (yani dolu testi) yapmıştır.

 1. ~ Panel Yüzey Kaplaması; Siyah boya, selektif boya ve selektif kaplama şeklinde yapılmaktadır. Selektif kaplama, krom, nikel ve titanyum olarak yapılmaktadır. Selektif yüzey emisyonu %3 civarında iken, siyah boya emisyonu %88’dir.

~ Standart bakır kollektörlerin en düşük verimi %10, Standart alüminyum kollektörlerin en düşük verimi %0 iken selektif yüzey kaplama ve düşük demirli cam’a sahip kollektörlerin en düşük verimi %30-40 civarındadır. Kollektörlerin anlık verimleri ise genelde aynıdır. Kollektörlerin verimini belirleyen esas kriter en düşük verim seviyeleridir.

Bütün bunlarla birlikte, flat kollektörlerden istenen bazı özellikler şunlardır.

* Yüksek verim
 1. * Uzun ömür
 1. * Uygun fiyat
* Kolay montaj
 1. * Yüksek absorbsiyon, düşük emisyon
 1. * En az ısı kaybı
 1. * Kötü iklim şartlarına dayanıklılık
 1. * Ultraviyole ışınlara dayanıklılık (epdm contalar)
 1. * Yüksek ısı dayanımı (silikon contalar)
 1. * Sızdırmazlık
 1. * İyi bir havalandırma
 1. * Korozyona dayanıklılık
 1. * Basınç kaybının az olması

Flat kollektörlerle ilgili istatistik veriler, Elektrik İşleri Etüd İdaresinden (EİEİ) alınabilir. Ürettiğimiz kollektörlerle ilgili teknik özellikleri ise internet sayfamızdan ve bizden alabilirsiniz.

KURUMSAL
 
Vizyonumuz - Misyonumuz - Değerlerimiz
 
Kalite Politikamız
 
Projelerimiz
SGF'den Haberler