Türkiye'deki Kurulu Gücün Yaklt Türleri ve Kuruluslara Göre Daglllml


 • TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bir raporla Türkiye'nin farklı kuruluşlara ve farklı yakıt türlerine göre şu anki kurulu gücü açılandı. Bu rapora göre ülkemizdeki kurulu güç 45050 megavat.

  Türkiye'deki kurulu gücün %45,2 ile en büyük kısmıElektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından üretilirken, termik santrallerden üretilen enerji miktarı toplam üretilen enerjinin % 65,3'lük bölümünü oluşturmaktadır. Termik santralleri, %32,7 ile hidroelektrik santralleri izlerken, kalan %2'lik kısım ise rüzgar enerjisinden sağlanmaktadır.

  Raporda göze çarpan bir başka nokta ise termik enerji kategorisine giren doğalgazdan üretilen enerjinin Türkiye'nin toplam üretiminin üçte birine denk gelmesidir. Termik santrallerde kullanılan diğer başlıca yakıt türleri ise Linyit(% 18,1), sıvı d.gaz(% 3,9), fuel-oil(% 3,9) ve ithal kömür(% 4,7)dür. Kalan % 2,3'lük kısmı ise motorin, taş kömürü, atık ve katı+sıvı yakıtlar oluşturmaktadır. 

  Toplam üretimin %32,7'lik böümünü oluşturan hidroelektrik santralline bakıldığında ise, akarsu tipi santrallerin % 4,3'lük dilimi, buna karşılık baraj tipi santrallerin ise % 28,2 lik dilimi oluşturduğu görülmektedir. Bu tabloya son olarak % 0,2 ile jeotermal enerji ve % 2 ile rüzgar enerjisi eklenmektedir.

 • Üretilen elektriğin kuruluşlara göre dağılımına baktığımızda ise % 45,2'lik EÜAŞ'ı % 17,2 ile serbest üretim şirketleri ve % 13,5 ile yap işlet devret santrallerinin takip ettiği görülür.

  Aşağıdaki bağlantıdan Türkiye'nin farklı kuruluşlara ve farklı yakıt türlerine göre şu anki kurulu gücünü görebilirsiniz.

  http://www.teias.gov.tr/yukdagitim/kuruluguc.xls

 •  

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ