Biyokütle Enerjisi


 • İnsanoğlu tahta veya odunları yakıp yemek pişirmeye veya ısınmaya başladığından beri biyokütle enerjisini kullanmaktayız.

  Günümüzde tahta halen en büyük biyokütle enerji kaynağıdır. Fakat artık çok daha başka biyokütle enerji kaynakları kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları çeşitli bitkiler, tarım veya ormancılık artıkları, endüstriyel ve şehirsel atıklardır. 

  Biyokütle enerjisinin yaygın kullanımı sera etkisi yapan gaz salınımlarının azaltılması açısından çok önemlidir.

  Biyokütle enerjisi fosil yakıtlarla aynı miktarda karbonsioksit üretir fakat her yeni büyüyen bitkiyle üretilen bu karbondioksit atmosferden atılır. Yani net karbondioksit salınımı bitkiler biyokütle enerjisi için kullanılmak üzere yenilenip büyütüldüğü sürece sıfır olarak kalacaktır.

  Hızlı büyüyen ağaçlar gibi biyokütle alanında kullanılmak için yetiştirilen bitkilere biyotkütle hammaddesi denir. Biyokütle kullanımı tarım alanından elde edilen kar payını da arttırır.

  Günümüzde biyokütle teknolojisinin üç çeşit uyguluması vardır.

 • Biyoyakıt: Biyokütlenin ulaşım alanında kullanılmak üzere sıvı yakıt haline dönüştürülmesi.
 • Biyogüç: Biyokütlenin doğrudan yakılması veya gaz haline dönüştürülerek elektrik üretilmesi işlemi.
 • Biyoürünler: Daha önceden petrol kullanılarak üretilen bazı ürünlerin biyokütleden üretilen kimyasallar yardımı ile üretilmesi.

Biyokütleden Enerji Elde Etmenin Yöntemleri

 •  

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ