Rüzgar Türbini Pazarl ve Firmalarln Pazar Paylarl

  • 2008 yılı rüzgar türbini pazarı için rekor sayılabilece bir yıl olmuştur.

    Yeni oyuncular pazarın çoğunluğuna hakim olmayı başarmış ve önceden pazarda bulunan üreticilerin yerlerinde saymalarına veya %0,5 ile %2,0 arasında pazar payı kaybetmelerine yol açmışlardır.

     

    2008 yılı pazarın bölünüp parçalanmasını görmek adına büyük önem arz etmektedir. Buna ek olarak 2009 yılındaki finansal krizden dolayı geciken üretimler de pazarın bahsedilen bölünmesini hızlandırmıştır.


  • Bu veriler ışığında 2010 yılının bir pazar payı savaşına dönüşeceği kesindir. Bunun nedeni ise pazardaki eskiye göre daha çok sayıdaki firmaların, eskiye göre daha az miktardaki siparişler için yarışmasıdır.

    Aşağıdaki tabloda 2008 yılındaki MW cinsinden rügar türbini üreticilerinin pazar paylarını görebiirsiniz.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ