Jeotermal Kaynakların Doğrudan Kullanımı

  • Yeryüzünün birkaç kilometre altındaki jeotermal rezervuarlarda bulunan sıcak suyun; binalarda, seralarda ve farklı yapı çeşitlerinde ısıtma amaçlı  olarak kullanımına denir.

    Modern direk jeotermal kullanım sistemi basit ve etkili bir yöntemdir. Jeotermal rezervuara ulaşmak için açılan kuyudan elde edilen sıcak su boru sistemine dahil edilerek ısı transfer işlemine tabi tutulur. Jeotermal sıcak su ısısını taşıyan ikinci akışkan yapı içine yerleştirilmiş ısıtma sistemine yönlendirilir.  Yerkabuğunun içindeki doğal çatlaklardan ya da sondaj ile çıkartılan doğal ve mineral açısından zengin sıcak suyun tarih boyunca kaplıca, hamam ve hastane gibi temizlik ve sağlık tesislerinde kullanıldığını biliyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde sıcak suyun sadece ısıtma amaçlı kullanımı daha sonra yer altına geri yönlendirilmesi ya da doğaya salınması dönemi artık kapandı. 

    Kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar, 30 derece altında kültür balıkçılığı, karbondioksitgübrelityumağır suhidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi, kaplıca turizmi ve mineral içerikli içme suyu gibi çok geniş ve yararlı kullanım alanları olan jeotermal sıcak su kaynakları önemli bir doğal zenginliktir.

     

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ