Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Üretimi

  • Elektrik üretim santrallerinin geneli buhar gücüyle çalışır. Buhar gücü sayesinde harekete geçen türbinde üretilen enerji şebekeye yönlendirilir.

    Günümüzde buhar gücü il üretim yapan birçok santral hammadde olarak fosil yakıt (petrol ürünleri, kömür) kullanır. Buhar gücü ile çalışan başka bir santral tür ise nükleer santrallerdir. Jeotermal santraller çalışma prensiplerinde termik ve nükleer santrallere çok benzer.

Suyu ısıtıp buhara çevirmek ve buhar gücüyle türbinleri çalıştırma temel amaçtır ancak jeotermal santraller ısıtma için yerin 3-5km altındaki ısı enerjisini kullanır. Tamamen çevreci ve sürdürülebilir bu enerji tipinden enerji üreten üç ayrı santral modeli mevcut.

Yüksek verimliliğe sahip, ucuz, hammadde bulma, satın alma, taşıma sıkıntısı olmayan, sürdürülebilir, yan ürünler için doğal hammadde kaynağı ve güvenilir jeotermal kaynakları kullanan santral tipleri

Kuru-Buhar Santrali: yer altı  kuyularına inen borulardan sadece yeryüzüne buhar çıkan buharı türbine pompalayan ve elektrik üreten santral. 

Anlık Buhar Santrali: borularla yeryüzünün derinlerine inerek basınçlı 182 derece ve üzerinde sıcak su çıkartıp düşük basınçlı tanklarda buhara çevirerek kullanan santral. 

Çift Döngü Santrali: düşük sıcaklığa (102- 182 derece) sahip su kaynaklarının daha düşük sıcaklıkta kaynayabilen ikinci sıvıya ısı aktarması ile çalıştırılan santral. Çoğunlukla organik materyalden oluşan ikinci sıvıya ısısını aktaran birinci sıvı(su) tekrar yeraltına yönlendirilir.

Beş megavatın altında üretim yapan küçük ölçekli santraller şebeke sorunu yaşayan kırsal alanlarda yerel elektrik üretimi ve sera ısıtma sistemlerinde ucuz ve etkin çözümler olarak son dönemlerde daha yaygın hale gelmektedir.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ