Günümüzde Günes Enerjisi

 • Teknolojide en büyük ilerlemeler elektriğin bulunmasından sonra başlamıştır; bildiğimiz ve kullandığımız teknoloji tamamen elektriğe bağımlıdır.

  Temelde ısınma, aydınlanma ve makineleri çalıştırma daha sonra hayatımızın her alanında elektrik enerjinse ihtiyaç duyarız.

  Teknolojinin hızla ilerlemesi ve buna bağlı olarak kişi başına düşen elektrik tüketiminin artması devletleri e milletleri daha çok enerji üretmeye itmiştir.


 • Devlet politikaları enerjide dışa bağımlı olmama, iç piyasadaki enerji talebini karşılama ve diğer ülkelere enerji satabilme konularına bağlı olarak şekillenmektedir.

  Enerji üretiminde kullanılan kaynakların ülkelere göre dağılımına bakarsak bazı ülkeleri daha avantajlı olarak görebiliriz ancak bilinmesi gereken dünya üzerindeki her kaynağın belirli bir miktarda olduğu ve bütün insanlık tarihinin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığıdır. Bu durumda elindeki kaynaklardan öte yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli kullananların gerçek avantaja sahip olduğunu görürüz. Devletlerin bu konuya yönelmesi ve yatırım yapması bu yüzyılın ikinci yarısında mümkün olmuş1950lerde başlayan büyük güçlü ısıl güneş tesisleri çalışmalarının ürünü olarak, 1970lerin sonlarında güneş termik elektrik santralleri kurulmaya başlanmıştır. ABD’nin Kaliforniya Mojave Çölü’nde, 10MV’lik “Solar One” adlı güneş termik elektrik santrali ilklerden biridir.

  Günümüzde Almanya ve İspanya’nın başı çektiği güneş santralleri projeleri bütün dünya ülkeleri tarafından kabul görmüş ve yatırımlara önem verilmiş bu sayede teknolojisi hızla gelişen bir endüstri alanına dönmüştür. Ülkemizde yatırımlar şuan için devlet kanadında yenilenebilir enerji kanunun geliştirilmesi ve geleceğe dönük hale getirilmesi, geçtiğimiz sene çıkarılmış olan güneş ve rüzgar atlaslarına göre yatırım bölgelerinin belirlenmesi ve yatırımcı firmaların lisanslandırılması şeklinde ilerlemekte ancak halk tarafında yatırım maliyetlerinin yüksek olması, amortisman süresinin uzun olması ve halkın yeterince bilinçlendirilmemesi nedeniyle yavaş seyretmektedir. Güneş enerjisinden yaralanma yöntemimiz şuan için duş almak için su ısıtmakla sınırlıdır.

  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Hussein Obama’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmasında vurguladığı enerji konusu ve sözleri: Yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesinin hem iklim değişikliği ile mücadelede başarı hem de başka ülkelere olan enerji bağımlılığından kurtulmayı sağlayacağını belirtti. Obama Konuşmasında, Temiz Enerji Fonu’nun, Türkiye’de enerji kullanımında etkinlik sağlama ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım konularında kaldıraç işlevi sağlayacağını vurguladı ve bu konularda birlikte (ABD ve Türkiye) hareket edilmesi gerektiğinin önemini ifade etti.

  Ülkemizin doğal kaynakları, yıl boyunca düşen güneş enerji miktarının büyüklüğü ve jeopolitik konumu nedeniyle “enerji koridoru” olduğu A.B.D. Başkanı tarafından bu şekilde vurgulanmış; medeni milletler seviyesine ulaşmak için ne yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ