Günes Enerjisi Dünya Pazarl


 • Yenilenebilir enerji sektörünün gelişme potansiyeli en yüksek alanı, güneş enerjisi sektörüdür. Solar enerji pazarının önümüzdeki yıllar içinde hızlı bir şekilde büyüyecek olması tartışılmaz bir gerçektir.

  Şu anda bile bu sektör için en hızlı geliştirilen teknolojilerin en hızlı ilerleyenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum “ sektörel büyümenin ” çok fazla olduğu kanıttır. Son dönem kriz etkilerini saymazsak dünyanın en büyük 28 solar enerji şirketinin piyasa değeri 120 milyar ABD doları seviyesine erişmiş durumda. Sermayesini girişim ve yatırım işlerine kullanan şirketlerin vazgeçilmez yatırım alanlarından biri solar enerji sektörüdür. On beş senelik süre zarfında solar enerji sektörünün mevcut kurulu elektrik üretim şebekelerinin önüne geçeceği tahmin ediliyor.

  Dünya geneli sorunları olarak sayılan enerji talebi ve su yetersizliği konuları için çözüm arayışlarında solar enerjinin yeri çok önemlidir. Bir de mevcut fosil yakıt kaynaklarının şu anki tüketim değerlerini göz önüne alıp bir hesap yaparsak; 2040 yılında, yani 30-35 yıl içinde dünyadaki fosil yakıt rezervleri büyük ölçüde tükenecek sonucuna varırız ve tek çözüm çevreci ve yenilenebilir kaynaklar olduğunu görürüz. Doğal felaketler, ülkeler arası anlaşmazlıklar ve diğer olumsuz unsurları eklersek Gelişen dünya ekonomisini taşıyabilecek enerji arzının olmadığını ve bunun Türkiye de dahil birçok ülkenin ekonomisini ve refahını etkileyebileceğinin farkına varırız. Bir ülkenin ayakta kalması için güçlü ekonomi ve her konuda tam bağımsız olması gerekiyorsa gelecekte ülkeleri bekleyen en büyük tehlike enerjide dışa bağımlı olmaktır. İç pazara enerji arz ederek tüm talebi karşılamak hatta dış pazara satabilir konuma gelmek için çözüm güneş tarlaları kurmak bundan da öte halkı teşvik ederek mevcut yada yapacak oldukları yapılara yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre ederek lokal çözümler geliştirmesini sağlamaktır. Bu şekilde şebeke kurulum, bakım, onarım ve yenileme maliyetleri azalacak, ülkenin genel giderlerinde bir miktar düşüş gözlenecektir.

  Mevcut kurulu güneş enerjisinden elektrik gücü ve ülkelerin konuya yatırım rakamlarına baktığımızda: Uluslar arası Enerji Ajansı IEA’ya göre Almanya’da 1.43 milyon kilovat saat, Japonya’da 1.42 milyon kilovat saat ve ABD’de 480 bin kilovat saat kapasiteli kurulu fotovoltaik sistemleri var. Ancak ABD’de önümüzdeki birkaç yıl içinde kapasitenin hızla artarak 3000 megavat (MW) seviyesine çıkacağı bekleniyor. Yukarıdaki değerleri incelediğimizde bugün solar enerji konusunda dünyada en fazla yol almış olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve hızla büyüyen ekonomisinin bir kısmını bu işe yönlendiren Çin Halk Cumhuriyeti ve İspanya olarak sıralanabilir.

  2007 itibariyle dünya genelinde kurulu güce bakarsak 2004 senesine kıyasla %50 oranında artış göstermiş ve 240 gigavat değerine ulaşmış. Ancak bu noktada bir sorun var. Katlanmış gördüğümüz bu değeri baştaki 2006 yılı tablosuna bakarak incelediğimizde asıl paydayı yine yukarıda sıraladığımız ülkeler oluşturuyor.

   

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ