Fotovoltaik Sistem Alma Nedenleri

 • İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı fotovoltaik sistemlere (güneş panelleri) ilgi duyarlar. Bunlardan belki de çevremiz için de en önemli olanı kendi elektriğini üreterek elektrik şebekesinden en az miktarda enerji kullanmaktır.

  Bilindiği gibi elektrik şebekesinden kullanılan elektriğin önemli bir bölümü termik santrallerde üretilmekte ve çevreye büyük zarar vermektedir. Bunun dışında güneş panellerinin jeneratör gibi fosil yakıt tüketen makinelerin yerine kullanılması hem dünyanın sınırlı olan fosil yakıt rezervlerinin korunmasına hem de hava kirliliğinin azalmasına doğrudan olumlu bir etki yaratır. Bu amaçla da güneş panellerinin kullanılması çevre acısından önemlidir.


  Fotovoltaik yeni güneş panelleri sistemlerinin çevreye olan olumlu etkilerinin yanısıra bu sistemlerin kurulduğu mülklerin değerleri de artmaktadır. Bu sistemler bilindiği gibi ucuz değildir ve bir kere kurulduktan sonra, eğer kaliteli sistemler ise 20-25 yıllık garanti sureleri ile uzun yıllar çalışıp elektrik üretirler. Bu nedenden dolayı güneş panelleri bulunan bir mülkün değeri de kurulan panelin fiyatı ve ürettiği elektriğe bağlı olarak artış gösterir.

  Yukarda sayılanlara ek olarak güneş panellerinin tercih edilmesine bir başka etken de elektrik fiyatlarındaki artışlardan en az düzeyde etkilenme isteğidir. Kurulumu yapılan güneş panellerinin gücüne bağlı olarak elektrik şebekesinden kullanılan enerji miktarı düşer. Örneğin bir süpermarket elektrik ihtiyacının %25'ini güneş panellerinden elde ediyor ise, bu süpermarketin elektrik birim fiyatındaki artıştan etkilenmesi de ayni oranda düşer.

  Son olarak güneş panellerinin en önemli tercih edilme nedenlerinden biri de özgürlüktür. Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerlerde kurulmuş olan yapıların elektrik ihtiyacının karşılanmasında bu paneller idealdir. Zaten çoğu zaman mevcut elektrik şebekesini, bahsedilen izole bölgelere kadar uzatılması için harcanması gereken para, zaman ve is gücü güneş panellerine oranla çok daha fazladır. Bununla beraber elektrik şebekesinden bağımsız olarak, kendi elektriğini üretmek şebekede oluşabilecek herhangi bir sorundan veya arizadan da etkilenmemek anlamına gelir.

  Güneş panelleri veya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenizin sebebi ne olursa olsun, bu enerjinin gelecekte çok yaygın bir şekilde kullanılıyor olacağını asla unutmamalısınız. Bu anlamda Türkiye’de de devlet destekli birçok program ve yatırım yapılmaktadır. Sitemizden de rahatlıkla takip edebileceğiniz yenilenebilir enerji ile ilgili kanun ve yasa tasarıları konun önemini açıkça ifade etmektedir.

Yenilenebilir Enerji
 
Güneş Enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
 
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Güç
Okyanus Enerjisi
YASAL ÇERÇEVE
ENERJİ SÖZLÜĞÜ